“Είσαι ΑΟΞ ; Μπες στην κλήρωση…και πάρε την φανέλα σπίτι σου !”

Η αγαπημένη μας ομάδα επιστρέφει και στοχεύει ψηλά ! Γίνε συμμέτοχος στην προσπάθεια αυτή φορώντας την νέα φανέλα μας ! Ο Αθλητικός Όμιλος Ξάνθης διοργανώνει έναν μεγάλο διαγωνισμό που ως στόχο έχει να προσφέρει χαρά σε 3+2 ανθρώπους που θα είναι οι τυχεροί !

Ο πρώτος που θα κληρωθεί θα κερδίσει την εντός έδρας φανέλα.

Ο δεύτερος που θα κληρωθεί θα κερδίσει την εκτός έδρας φανέλα.

Ο τρίτος που θα κληρωθεί θα κερδίσει την εναλλακτική.

Μαζί με τους τρεις μεγάλους νικητές θα υπάρξουν και άλλοι δύο , ο τέταρτος και ο πέμπτος κατά σειρά στην κλήρωση , που θα κερδίσουν από ένα σετ πραγμάτων με το σήμα του ΑΟΞ.

*Να αναφέρουμε πως οι τρεις μεγάλοι νικητές που θα κερδίσουν τις φανέλες μας, θα έχουν την δυνατότητα να γίνουν…τα μοντέλα μας εάν το επιθυμούν στην επίσημη παρουσίαση της !

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι ένα like/follow στην σελίδα μας να κοινοποιήσετε τον διαγωνισμό και να γράψετε ένα σχόλιο-απάντηση στην ερώτηση μας “Ποιος είναι διαχρονικά ο αγαπημένος σας παίκτης” , ταγκάροντας δύο φίλους σας !

Φοράμε την φανέλα του ΑΟΞ για την ομάδα και για την πόλη που μας ομορφαίνει την ζωή” !

ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. To σωματείο με την επωνυμία Αθλητικός Όμιλος Ξάνθης και έδρα την οδό Βασιλίσσης Σοφίας 25 στην Ξάνθη (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμό (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού τόπου https://www.facebook.com/aoxanthi/ (περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος»), στο πλαίσιο προώθησης των στολών εμφάνισης του και άλλων προϊόντων του.
 2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 10 ετών.
 3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, β. Το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου και γ. τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών. Σε περίπτωση κατά την οποία συμμετάσχει στο διαγωνισμό πρόσωπο το οποίο δεν δικαιούται να συμμετάσχει και υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι ο τυχερός του δώρου, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται, θα εκπίπτει του σχετικού δικαιώματος και δεν θα του χορηγείται το αντίστοιχο δώρο.
 4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 22/07/2023, ώρα 21:00 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 28/07/2023, ώρα 17.00 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού για εύλογη αιτία, με σχετική ανακοίνωση στο  https://www.facebook.com/aoxanthi/ .
 5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να εγγραφούν κάνοντας “Like/Moυ αρέσει” στο Διαδικτυακό Τόπο , “Σχόλιο/comment” – απάντηση στην ερώτηση που ο διοργανωτής κάνει και αφορά τον αγαπημένο ποδοσφαιριστή του διαγωνιζομένου και στέλνοντας “ετικέτα / tag” με δυο φίλους του.
 6. Δώρο. Το δώρο του Διαγωνισμού (περαιτέρω «Δώρο») είναι τα εξής: Τρεις φανέλες (μια βασική, μια εκτός έδρας και μια εναλλακτική) και δυο σετ προϊόντων με τα διακριτικά της ομάδας.
 7. Τo Δώρo είναι προσωπικό και οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα μεταβίβασης αυτών ή ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.
 8. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Οι νικητές του δώρου (πέντε νικητές) θα αναδειχθούν βάσει ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη του Διαγωνισμού την Παρασκευή 28/07/2023 και ώρα 21:00 στο ξενοδοχείο ELISSO . Η ηλεκτρονική κλήρωση θα γίνει ανάμεσα σε όλες τις ηλεκτρονικές συμμετοχές, από τις οποίες θα αναδειχθούν πέντε νικητές και πέντε αναπληρωματικοί. Οι πέντε νικητές και πέντε αναπληρωματικοί θα ενημερωθούν μέσω FB σε comment του σχολίου τους και θα ανακοινωθούν στην επίσημη σελίδα του σωματείου στο Facebook . Σε περίπτωση που ο νικητής δεν επικοινωνήσει εντός 3 ημερών θα χάνει το δικαίωμά του επί του Δώρου και θα κερδίζει την φανέλα ο πρώτος επιλαχών κ.ο.κ
 9. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων. Ο Διοργανωτής θα επικοινωνήσει άμεσα με τον νικητή, ώστε να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την απόδοση του Δώρου σε αυτόν. Σε περίπτωση που κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, και η Διοργανώτρια δικαιούται να διαθέσει στους αναπληρωματικούς. Σε περίπτωση που όλοι οι αναπληρωματικοί χάσουν το δικαίωμα επί του σχετικού δώρου, η διοργανώτρια δικαιούται να διαθέσει το δώρο κατά την κρίση της . Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους όρους που έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο και δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη, (β) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω, (γ) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (δ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού.
 10. Άρνηση αποδοχής των Δώρων. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου, και η Διοργανώτρια δικαιούται να διαθέσει κατά την κρίση της το δώρο. Σε περίπτωση που όλοι οι αναπληρωματικοί χάσουν το δικαίωμα επί του σχετικού δώρου, η διοργανώτρια δικαιούται να διαθέσει το δώρο κατά την κρίση της
 11. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο  https://www.facebook.com/aoxanthi/ και στην ιστοσελίδα της ομάδας μας www.aoxanthi.gr
 12. Πληροφορίες – Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]
 13. Προσωπικά Δεδομένα. Οι Συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στον Διοργανωτή για την παρουσίαση και χρήση του διαγωνισμού γενικά ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου. Έτσι, ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν τα στοιχεία των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον διαγωνισμό και την απονομή του Δώρου, η δε συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως, αυτοδικαίως και άνευ χρηματικού ανταλλάγματος ή αποζημίωσης, τη συναίνεση του συμμετέχοντος για όλες τις ανωτέρω ενέργειες και αποτελεί αυτοδίκαιη αναποζημίωτη εκχώρηση από τον συμμετέχοντα προς τον Διοργανωτή όλων των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων στα πλαίσια της παρούσας καθώς και για την χρήση των προσωπικών δεδομένων που είναι αναγκαία για την διενέργεια του διαγωνισμού.»
 14. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Διοργανωτή . Η αποδοχή των Όρων του παρόντος Διαγωνισμού συνεπάγεται την παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση του Συμμετέχοντος έναντι του διοργανωτή συλλόγου.
 15. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Ξάνθης.
 16. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει, εκτός από τα προαναφερθέντα του παρόντος, την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των Όρων του Διαγωνισμού, αρχικών και συμπληρωματικών ή τροποποιητικών, επιφυλασσομένης της εταιρίας να συμπληρώσει ή τροποποιήσει τους όρους οποτεδήποτε.