«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Αξιότιμα μέλη του Συλλόγου,

όπως ήδη θα γνωρίζετε την 28.4.2023 διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες του Α.Ο.Ξ., από τις οποίες εκλέχθηκε η παρούσα διοίκηση του σωματείου. Σε συνέχεια των ανωτέρω αρχαιρεσιών, δυνάμει του από 2.5.2023 πρακτικού, συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Ο.Ξ. και ορίστηκα ως Πρόεδρος αυτού με τις εκεί αναφερόμενες εξουσιοδοτήσεις που το Διοικητικό Συμβούλιο μου χορήγησε σε συνδυασμό με τις καταστατικές αρμοδιότητές μου ως Προέδρου του Α.Ο.Ξ.

Δεδομένου ότι ο Σύλλογός σας είναι συνυφασμένος με την ιστορία του Α.Ο.Ξ. μας, θεώρησα χρέος και ύψιστη προτεραιότητά μου, η πρώτη μου θεσμική ενέργεια, ως Προέδρου του Α.Ο.Ξ., να αφορά τον Σύλλογο των Παλαίμαχων Ποδοσφαιριστών του Α.Ο.Ξ. και να είναι απευθυντέα προς εσάς.

Κατόπιν των ανωτέρω, με την παρούσα επιστολή προσκαλώ τον Σύλλογό Σας, καθώς και εσάς προσωπικά, σε ανοιχτή συζήτηση με τη Διοίκηση του Α.Ο.Ξ., με αντικείμενο τη δυνατότητα χάραξης κοινής πορείας για την ευημερία του Α.Ο.Ξ., καθώς και συνδρομής των έμπειρων μελών σας, παλαίμαχων ποδοσφαιριστών, στη διαμόρφωση και εξαρχής δημιουργία του αγωνιστικού τμήματος του Α.Ο.Ξ. και των ακαδημιών αυτού.

Υπό το φως των ανωτέρω, και αντιλαμβανόμενος πλήρως ότι, προκειμένου να συνέλθουμε σε κοινή συζήτηση, θα πρέπει προηγουμένως να προβείτε στις απαιτούμενες ενδοσωματειακές σας ενέργειες, σας δηλώνω ότι θα βρίσκομαι εν αναμονή της απάντησής σας, ώστε να οριστεί η ημέρα, η ώρα και ο τόπος, όπου θα λάβει χώρα η κοινή αυτή συζήτηση. Προσδοκώ, ότι η κοινή μας αυτή συζήτηση θα υλοποιηθεί και μάλιστα το συντομότερο δυνατό.

Είμαι πεπεισμένος ότι η αγάπη σας για τον Α.Ο.Ξ., καθώς και η διαχρονική σας προσφορά, ως παλαίμαχων ποδοσφαιριστών, θα πρυτανεύσουν και θα αποτελέσουν οδηγό, στη νέα και απαιτητική πορεία της δόμησης του νέου Α.Ο.Ξ. που, ως Διοίκηση, αναλάβαμε.

Μετά τιμής,

Ο Πρόεδρος του Α.Ο.Ξ.

ΨΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»